Minden angyal énekel (2004-12-20)

ADVENT A Cantus Agriensis karácsonyi hangversenye

EGER Ünnepváró hangulatú közönség töltötte meg a Cantus Agriensis kamarakórus
karácsonyi hangversenyén a ferences templom padsorait. Jézus születésének ünnepe és az „úrjövet-várás” ugyanis el sem képzelhető dalok, karácsonyi énekek nélkül. A zeneirodalom pedig telis-tele van olyan művekkel, amelyeket ez a szent esemény ihletett. A Gergely Péter Pál által vezetett és vezényelt kórus ezekből válogatott erre az alkalomra.

Mert bizony más az, amikor a karácsonyfa tövében elénekeljük a Mennyből az angyalt több-kevesebb sikerrel, de áhítattal, és megint más, amikor a legremekebb szerzők művei szólalnak meg egy templom szentélyében a legavatottabb művészek előadásában. A koncertet hallgatva világossá vált, hogy a karácsony ihlette kórusművek szerzői élhettek bármely korban, Krisztus megszületésének misztériuma hasonló gondolatokat indított el mindannyiukban. A karácsony szelleme ugyanúgy hatotta át Palestrinát, mint Rahmanyinovot, Kodályt, Halmos Lászlót, vagy éppen Bachot. Ezért bátran lehet meríteni különböző korok műveiből, a végeredmény – a jó tolmácsolás, mint ez esetben is, a fantasztikus hangzás mellett – bizonyosan egységes anyagot teremt. A Cantus Agriensis koncertje ezt a sokszínű egységességet tükrözte a Krisztus-váró estében. Ez azonban a hangverseny megálmodóinak kevés lett volna, ezért valami olyan különlegességet is kínáltak ezen az alkalmon, amely talán a legfontosabb a karácsonyban. Ez pedig, hogy emelkedetten bár, de hozzuk le az emberek közé az ünnepet. A hangverseny tengelyében a maga profán hangzásával megjelent hát két dudás, a tereskei Pál István, hazánk legidősebb dudása, és az egri Dsupin Pál, akik a népzene, a népdalok, a népnyelv csodálatos egyszerűségének, trivialitásának megszólaltatásával valóban emberivé, testközelivé tették az ünnepet. Barokk oltár előtt duda- és furulyaszót hallgatni olyan, mintha egy pillanat alatt visszarepülnénk térben és időben ahhoz a betlehemi jászolhoz, s egyszerre hallanánk a pásztorok muzsikáját a Bach által is zenébe fogalmazott angyalok énekével. Mert ezen a téli estén valóban minden angyal énekelt a ferences templomban, megtöltve a szíveket a zene és az ünnep hangulatával. Egy pillanatnyi megállásra, elgondolkodásra késztetve mindazokat, akik kíváncsiak voltak a Cantus Agriensis kamarakórus koncertjére.

Egress Béla